Creativiteit geen kunst 

Wat kan een instrument zijn tot verbeteren van je geestelijk welzijn ,een geestelijk welzijn waarin je ervaart  oa 

futloosheid 

onvrede

depressie

vastgeroest zijn 

gedragsproblemen

eenzaamheid

rouw

stress

angsten

onzekerheid

Het is zo belangrijk in je leven een innerlijk kompas eigen te maken , belangrijker dan meetbare kennis en prestaties. Een vermogen ontwikkelen diep van binnen voor het weten van wat waar is , herkennen wat het leven je bied .

Ook in werksituaties wordt te weinig zelden beroep gedaan juist op de kennis van het belang van dit stuk menselijk bewustzijn  , wat we ook wel benoemen als het ontwaakte brein . Intuïtie , voorspellingen , synchroniciteit . Gemiste kansen! Laat deze op zijn minst een referentie kader vormen wat dicht bij je hart licht of op zijn Max iets wat je bij elke stap op je levensweg meedraagt. 

Weet dat je dit stuk bewustzijn , je ontwaakte brein altijd kan ontwikkelen;

tijdens de pubertijd

tijdens biologisch keerpunten 

rond leven en dood

Juist daar liggen je potentiële groei momenten. In elk leven kunnen momenten komen  , om wat voor redenen dan ook waarop kaders niet meer passen . Zie dit als je potentiële groei momenten , ga het niet onderdrukken , ga ipv het als uitnodiging zien beter naar je leven te kijken , naar verbinding zoeken met je hart . Ga je niet verliezen in negatief gedachtes  , maar ga ipv op onderzoek naar wat je ware pad is , naar je leven kijken ,en ontdek wat nodig is . Kortom ga de kracht halen uit je ontwaakte bewustzijn. Neem je innerlijk serieus , wees alert op op je dromen en synchroniciteit.

Er zijn verschillende manieren van weten;

empirisch

logisch

intuïtie 

kennis

mystiek

Durf met allen aan 1 tafel te dineren  , omarm daarmee jouw rationelen kanten en je ontwaakte brein , werk ze met elkaar in balans , probeer het , laat gelukkig en effectief samen zijn .Erken al de vormen van jouw weten , het werken samen met een coach aan de bruggen tussen de verschillende vormen van jouw weten , kan effectief zijn. 

 

 

Hiermee kunnen we de link maken naar het kunstzinnig dynamisch coachen . De combinatie van ;

creativiteit

kunstzinnig werken

coachen

counselen

Het kan de bruggen vormen bij jou als client met eerder benoemde bepaalde klachten in je welzijn , het kan leiden tot diepgaande inzichten of wezenlijke veranderingen .

Door het accent te leggen op authentiek ipv op artistiek leid het ertoe dat je samen met de coach werkt aan je ontwaakte bewustzijn , niet alleen aan de oppervlakte werken , aan het veranderen van gedrag en vaardigheden ,maar ook op dieper persoonlijk niveau van je indentiteit .

Beelden brengen vaak meer op gang dan woorden en of kunnen plaatsvervangend zijn voor je woorden  , of je woorden ondersteunen , ze werken langer door in je bewustzijn. Tevens kan het vormen van beelden zaken uit het onbewuste naar boven halen die nooit met woorden gevat zijn . 

Belangrijk ingrediënten om in de flow te raken van creativiteit in kunstzinnigheid zijn

spontaniteit, flexibiliteit toelaten

uit je denken stappen , in het doen gaan 

achter jezelf gaan staan , ervoor uit komen 

luisteren naar je innerlijke leiding 

innerlijk stil kunnen zijn , tegelijkertijd vreugde dans voelen 

bereidheid jezelf te laten inspireren 

verwondering toelaten

waarnemen en loslaten 

In groepen creatief workshops brengt vaak alleen dit al vruchten in jouw gevoel van welzijn . Jezelf ontdekken en of her-ontdekken , nieuwe dingen in jezelf ontdekken .

Een stap verder kan kunstzinnig uitbeelden uitdrukkingen geven van indrukken die opgedaan zijn in levensgebieden als jouw werk , relaties , gezin , school oa. 
In inzichtgevende gesprekken naar aanleiding van kunstzinnig uitbeeldingen kan al dan niet in combinatie met andere werkvormen (dynamisch) tot verdieping gekomen worden. 
Jij als workshop lid of client die opzoek is naar kwaliteit van leven , levenslust , vitaliteit , kan bij mij als KDC coach terecht.Ik behandel niet , maar begeleid jouw weg naar je ontwaakte brein  aan de hand van kunstzinnig werk . Je wordt gestimuleerd in jezelf verantwoording voor het dragen van je eigen ontwikkeling processen .

Je leert of ervaart je kleine creativiteit  , die verwant is aan het gebruiken van kunstzinnig medium om situaties te beoefenen, wat kan leiden naar je grote creativiteit , vaardigheden om met (onbekende ) situaties om te gaan “de kunst van jouw leven “

Situaties als ;

omgaan met weerstanden

trekken van grenzen

met kritiek omgaan 

niet obsessief zelf kritisch zijn

loslaten van 

falen essentie van leven is 

omschakelen van negatief naar positief

 

Ofwel ik als KDC coach kan mogelijk begeleiden naar ;

vergroten van je zelfvertrouwen

overwinnen van je ( faal) angsten , onzekerheden

omgaan met je stress 

meer regie over je werk laten krijgen

enthousiasme , energie terug krijgen

ontwikkelen van je communicatief vaardigheden

je leiderschap , invloed vergroten


Voel jij je aangesproken ? Of voor jezelf of voor een ander , om je ontwaakte bewustzijn , je stuk brein wat het centrum vormt voor je welzijn in liefde , eenheid , zelfbegeleiding  , wat 1/3 aangeboren is uit te breiden ,groei te bieden .

Jij bepaald zelf hoever je daarin wilt gaan , hoever je wilt gaan in de dans van de kunstreis van je ziel. Nogmaals het gaat om jouw autenciteit  , dat bovenop artistiek de prioriteit heeft , al kan je tot grote verrassingen komen staan ook op dat vlak . 

 

Namens u kunstzinnig dynamisch coach 

Creatief en of kunstzinnig dynamisch groepen workshops.     ,

Individueel creatief en of kunstzinnig dynamisch begeleiding ,

Voor kinderen , jeugd , volwassene , ouderen .

 

Samengesteld essay uit verschillende  artikelen omtrent psychologie , study boeken psychologie , study boeken KDC methode .